Aanmelden

Heeft u een activiteit gezien in het programma van Goede Dag Online waar u aan mee wilt doen, meldt u zich dan hieronder aan. U krijgt een dag voordat de activiteit plaatsvindt een mail met een link. Deze link kunt u aanklikken bij aanvang van de activiteit, u wordt dan automatisch doorgestuurd.

LET OP: u ontvangt alleen een link als er minimaal 3 aanmeldingen zijn.